fredag 21. juni 2013

NORTHERN LIGHT, CROCHET CANDLE COZY

Finally... here in the pattern for my crochet candle cozy in English, US terms :)

I'm not used to write pattern in English, so PLEASE let me know if something doesn't make sense ;)

Crochet candle cozy
You need:
1 empty glass: 10 cm high, 26 cm wide
Hook: 3 mm (If you crochet loosely, it may be better to use a 2.5 mm hook)
Thin cotton yarn, (recommended needle size 2,5 mm - 3 mm)

INFO:
The first double crochet at the beginning of a round, is replaced with either 3 ch or an INVISIBLE TURNING STICH

Start with a MAGIC CIRCLE

1.       12 dc into ring, 1 ss into top of first dc to join

2.       2 dc into each dc to end, 1 ss into top of first dc to join = 24 dc

3.       *1 dc, 2 dc into next dc* repeat from *to* around to end, 1 ss into top of first dc to join = 36 dc

4.       *1 dc in each of next 2 dc, 2 dc in next dc* repeat from *to* around to end, 1 ss into top of first dc to join = 48 dc

5.       Repeat round 4 = 64 st

6.        1 dc into back loop of each dc to end, 1 ss into top of beg dc to join

7.       1 dc, *ch1, skip one  dc, 1 dc into next dc* repeat from *to* around to end, 1 sc into top of first dc to join

8.       Work around the sc made to join rnd 7 - 2 dc , ch2, skip 1 ch-sp, 1 sc around next ch-sp *ch2, skip 1 ch-sp, around next ch-sp: (2 dc, ch2, 2 dc), ch2, skip 1 ch-sp, 1 sc around next ch-sp* repeat from *to* around to end, ch2 skip 1 ch-sp, 2 dc around next ch-sp, ch2, 1 sc into top of first dc to join

9.       Work around the sc made to join rnd 8 - 3 dc, ch2, 1 sc into next sc *ch2, around next ch-sp: (3 dc, ch2, 3 dc), ch2, 1 sc into next sc* repeat from *to* around to end, ch2, 3 dc around next ch-sp, ch2, 1 sc into top of first dc to join

10.   Repeat round 9.

11.   Work around the sc made to join rnd 10 - 1 sc, ch5, *3 sc into next ch-sp, ch5,*, repeat from *to* around to end, 2 sc around the same sc as the 1st sc, 1 ss into first sc to join

12.    1 dc, ch1, *around next ch-sp:(1 dc, ch1, 1 dc), ch1, 1 dc into next sc, ch1 skip 1 sc, 1 dc into next sc* repeat from *to* around to end, 1 ss into first dc to join,

13.   Repeat round 8-11

14.   1 dc, ch1, *1 dc around next ch-sp, ch1, 1 dc into next sc, ch1, skip 1 sc, 1 dc into next sc * repeat from *to* around to end, 1 ss into top of first dc to join

15.   Ch1, 1 sc around next ch,* 1 sc into next sc, 1 sc around next ch* repeat from *to* around to end, 1 ss into first ch to join

16.   1 dc, *ch1, skip 1 sc, 1 dc into next sc* repeat from *to* around to end, ch1, 1 ss into first dc to join

17.   1 dc, 1 dc in next ch-sp,* 1 dc into next dc, 1 dc in next ch-sp* repeat from *to* around to end,  1 ss into first dc to join

18.   *Ch3, 1 dc into first ch-sp, skip 1 dc, 1 sc into next dc* repeat from *to* around to end.

Cut yarn, weave in ends.

søndag 16. juni 2013

HEKLET LYSLYKT

Har lenge sett for meg en lykt som jeg har hatt lyst til å hekle, og denne uken satt jeg meg endelig ned med et syltetøyglass og begynte å eksperimentere. Første forsøk ble alt for vid, men andre forsøk ble jeg veldig fornøyd med. Jeg satt meg ned for å skrive ned oppskriften, men da kom jeg plutselig på en annen måte å hekle mønsteret på. Gjorde et tredje forsøk, og... alle gode ting er tre ;)

Heklet lyslykt

OPPSKRIFT

Jeg har brukt PT Pandora fra Rauma ullvarefabrikk og heklenål 3 mm. Jeg hekler ganske fast, så hvis du hekler løst kan det nok lønne seg å bruke heklenål 2,5 mm

Glasset er et Nora syltetøyglass, omkrets 26 cm, høyde 10 cm

HEKLEINFO: Den første staven i hver omgang erstattes enten med 3 luftmasker, eller med en USYNLIG SNUMASKE. En usynlig snumaske kan være litt vanskelig å få til de første gangene, men når du har fått det til gir den et mye finere resultat enn 3 luftmasker

Begynn med en MAGISK RING

1.       12 st om ringen, avslutt med en kjm I første st

2.       2 st i hver st runden rundt. Avslutt med en kjm i første st = 24 st

3.       *1 st, 2 st i neste st* gjenta fra *til* runden rundt, avslutt med en kjm i første st. = 36 st

4.       *1 st x 2, 2 st i neste st* gjenta fra *til* runden rundt, avslutt med en kjm i første st. = 48 st

5.       Gjenta runde 4 = 64 st

6.       Hekle 1 st i bakre ml runden rundt, avslutt med en kjm i første st

7.       1 st, *1 lm, hopp over en st, 1 st i neste st* gjenta fra *til* runden rundt, avslutt med 1 lm, 1 fm i første st

8.       Begynn med å hekle om den siste fm fra forrige omg - 2 st, 2 lm, hopp over 1 lm, 1 fm om neste lm *2 lm, hopp over en lm, hekle om neste lm: (2 st, 2 lm, 2 st), 2 lm, hopp over en lm, 1 fm om neste lm* gjenta fra *til* runden rundt, avslutt med 2 lm, hopp over en lm, 2 st i neste lm, 2 lm, 1 fm i første st

9.        Begynn med å hekle om den siste fm fra forrige omg - 3 st, 2 lm, 1 fm I neste fm *2 lm, hekle i neste lm-bue: (3 st, 2 lm, 3 st), 2 lm, 1 fm I neste fm* gjenta fra *til* runden rundt, avslutt med 2 lm, 3 st i neste lm-bue, 2 lm, 1 kjm i første st

10.   Gjenta runde 9.

11.    Begynn med å hekle om den siste fm fra forrige omg - 1 fm, 5 lm, *3 fm i lm buen, 5 lm*, gjenta fra*til* runden rundt, avslutt med 2 fm i lm buen, 1 kjm i første fm

12.    1 st, 1 lm, *hekle om lm-buen: (1 st, 1 lm, 1 st), 1 lm, 1 st i neste fm, 1 lm hopp over en fm, 1 st i neste fm * gjenta fra *til* runden rundt men siste gangen avslutter du med med 1 kjm i første st etter at du har heklet den siste lm

13.   Gjenta runde 8-11

14.   1 st, 1 lm, *1 st om lm buen, 1 lm, 1 st i neste fm, 1 lm hopp over en fm, 1 st i neste fm * gjenta fra *til* runden rundt, men siste gangen avslutter du med med 1 kjm i første st etter at du har heklet den siste lm

15.   1 lm, 1 fm om lm,* 1 fm i neste fm, 1 fm om lm* gjenta fra *til* runden rundt, avslutt med 1 kjm i første lm

16.   1 st, *1 lm, hopp over en fm, 1 st i neste fm* gjenta fra *til* runden rundt, avslutt med 1 lm, 1 kjm i første st

17.   1 st, 1 st om lm,* 1 st i neste st, 1 st om lm* gjenta fra *til* runden rundt, avslutt med 1 kjm i første st

18.   Hekle Picotkant rundt toppen:
*3 lm, 1 st i første lm, hopp over en st, 1 fm i neste st* gjenta fra *til* runden rundt.
Klipp og fest tråden
Tre et bånd gjennom den øverste raden med luftmaske-hull
Et violà ;)
Heklet lykt
(Den mørkelilla lykten er forsøk nr to)