onsdag 6. juni 2018

Crochet flowers / Hekleblomster

This blog post is in both English and Norwegian. / Dette bloginnlegget er både på norsk og engelsk

ENG:
I've been playing with yarn today, making different flowers for my Midsummer floral headband. To avoid making the pattern post too long I've decided to make a new blog post for my flowers. This post will be continuously updated with flower patterns as soon as I have a new one ready.

Enjoy ♥
--------------------------------
NO:
I dag har jeg lekt meg litt med garn og laget forskjellige blomster til Midtsommer hårbåndet mitt. For at ikke selve innlegget med oppskriften skal bli for langt bestemte jeg meg for å samle oppskriftene på blomstene her i et nytt innlegg. Denne siden vil bli oppdatert med nye oppskrifter på hekleblomster etter hvert som de er klar.


Håper de kan være til nytte ♥

Flower / Blomst #3

I love this flower. It's so elegant, perfekt for a bride or a bridesmaids. 
Make it in one or two colors, and only work the first round to make a cute, small flower.
----------------
Jeg elsker denne blomsten. Den er så nett og elegant. Perfekt til en brud eller en brudepike. Lag den ensfarget eller med to farger, og hekle kun den første omgangen for å lage en søt liten blomst

Work a magic ring
  1. [1 sc, ch4, in the ring]x6, finish with 1 ss in 1st sc.
  2. [(2 sc, ch1, 2 sc) in next ch4-sp, 1 ss in next sc]x6
    Cut yarn and weave in ends
------------------

Dann en magisk ring
  1. [1 fm, 4 lm, om ringen]x6, avslutt med 1 kjm i 1. fm
  2. [(2fm, 1 lm, 2 fm) om neste lmb, 1 kjm i neste fm]x6
    Klipp og fest tråden


To attach the small flower to the headband, you insert the hook trough the third loop at the back of a single crochet, ch2, skip two sc and insert the hook trough the opposite third loop

To attach the big flower you you insert the hook trough the third loop at the back of a slip stitch, ch4, skip two ss and insert the hook trough the opposite third loop. 
As you're doing a ch4, instead of a ch2, you'll have to chain one less before and after you attach the flower.

------------------

For å feste den lille blomsten til hårbåndet stikker du nålen gjennom et tredje makeleddet på en fastmaske (det som ligger vannrett på baksiden av fastmasken), hekle 2 lm, hopp over 2 fm og stikk nålen gjennom det tredje maskeleddet på fastmasken på motsatt side.

For å feste den store blomsten stikker du nålen gjennom et tredje makeleddet på en av kjedemaskene (det som ligger vannrett på baksiden av masken), hekle 4 lm, hopp over 2 kjm og stikk nålen gjennom det tredje maskeleddet på kjedemasken på motsatt side.
Siden du her hekler fire luftmasker istedenfor to, må du hekle en luftmaske mindre både før og etter du fester blomsten.

 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar